Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

„Silna rodzina – dobry start w życiu”

„Silna rodzina – dobry start w życiu” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek z obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Jego celem głównym jest wspieranie rodziców i opiekunów w nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji wychowawczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz wzmocnienie młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych.

 


Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach: od 01 września 2017r. do 15 września 2017r.

 

Działania w ramach projektu:

 

1. Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” Program ten ma na celu to, aby skutecznie zmienić zachowania i postawy młodzieży z kilku obszarów problemowych jednocześnie, tj.:

• profilaktyka uzależnień,

• profilaktyka przemocy,

• wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność,

• profilaktyka ciąż nastolatek,

• profilaktyka HIV/AIDS Program przeprowadzony będzie w formie warsztatów dwu dniowych. Adresowany jest do uczniów Gimnazjum w Stoczku z klas II i III.

 

2. Program profilaktyczny „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Program ten ma na celu budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

• Aktywne, wspierające słuchanie,

• motywowanie dziecka do współdziałania,

• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniani się dziecka,

• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Program będzie przeprowadzony w formie warsztatów 40 godzinnych (10 spotkań) Adresowany jest do mieszkańców gminy Stoczek.

 

3. Wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach Wyjazd zostanie zorganizowany dla uczniów klas II i III Gimnazjum w Stoczku biorących udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”.

 

Okres realizacji: od 01 sierpnia 2017r. do 30 listopada 2017r.

 

Wartość projektu: 28.340,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 20.290,00 zł, wkład własny (wolontariat): 8.050,00 zł.

 

Koordynator projektu: Teresa Janiuk Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku, ul. Węgrowska 22, pokój nr 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) tel. 25 691-91-60 e-mail: gops-stoczek@wp.pl

Autor:S.T.