Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

"Dać szansę wszystkim ..."

logo PO IG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

„Dać szansę wszystkim – informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia” taki tytuł nosi wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, który zyskał akceptację komisji oceniającej i z oceną 78 punktów, będzie przez nas realizowany. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek. W trosce o osoby najuboższe postanowiliśmy udostępnić im bezpłatnie sygnał internetowy wyposażając jednocześnie w przenośny sprzęt komputerowy wraz z licencyjnym oprogramowaniem. Wzmocniona sieć internetowa, oraz akcja promocyjna w ramach programu pozwoli na podniesienie świadomości teleinformatycznej, ale także wpłynie znacząco na zwiększenie wiedzy poprzez szeroki dostęp do informacji.

 

Pierwszy z etapów mamy już za sobą. Powołaliśmy specjalną komisję rekrutacyjną, która po bardzo długiej analizie sytuacji rodzin z terenu gminy, mieszczących się w kryteriach dochodu na członka rodziny, uprawniającym do pomocy w zakresie pobierania zarówno zasiłku rodzinnego jak i pomocy socjalnej, bądź posiadania orzeczenia o niepełnosprawności na któregoś z członków rodziny, wyłoniła listę 100 gospodarstw domowych. Sytuację każdej z rodzin rozpatrywaliśmy indywidualnie. Kiedy lista naszych beneficjentów zawierała 100 nazwisk rodzin najuboższych, czy też tych którym należy się pomoc z tytułu trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, zorganizowaliśmy w dniu 10 marca spotkanie informacyjne. Na spotkanie zaprosiliśmy jednego z rodziców wraz z jednym z dzieci, które uczęszcza do szkoły. Podczas spotkania Wójt Gminy Stoczek – Mieczysław Wójcik zapoznał wszystkich z zasadami uczestnictwa w programie, z odpowiedzialnością, jaka spoczywa na nich, jako na właścicielach sprzętu zakupionego ze środków z programu, oraz dokumentami, jakie należy podpisać wyrażając tym samym potwierdzenie uczestnictwa w projekcie realizowanym przez gminę.

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań 10 marca br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, w wyniku, którego 19 marca wyłoniliśmy wykonawcę i dnia 30 marca podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W maju - czerwcu w ramach projektu odbędą się szkolenia dla mieszkańców z podstawowej obsługi komputera, ale też korzystania z Internetu, które także sfinansujemy ze środków z programu. W trakcie powstanie 6 stacji odbiorczo – przekaźnikowych pośrednich, które umożliwią pokrycie zasięgiem Internetu mieszkańców znajdujących się na naszej liście beneficjentów. Do końca czerwca br. przekażemy sprzęt dla mieszkańców, natomiast od lipca popłynie sygnał internetowy.

 

W obecnych czasach Internet jest oknem na świat. Daje szansę na wiedzę, niesie informacje z różnych dziedzin, w tym i możliwości wyszukania pracy, kształcenia, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest cennym komunikatorem otwierając przed swoim użytkownikiem szerokie spektrum możliwości, spojrzenia na świat i życie inaczej, oczami tych, którym się powiodło. Zaszczepienie nadziei, stworzenie możliwości wyjścia na prostą, zmiany sposobu myślenia. Ten przykład pokazuje, że trzeba być odważnym w działaniu, że obecna sytuacja gospodarcza, społeczna, polityczna niekoniecznie musi kojarzyć się z kryzysem, że jest to bardziej świadomość społeczna niż realne zagrożenie naszego bytu. Poprzez takie projekty, wykorzystując każdą szansę, jaka nam jest dana można myśleć i działać tak, aby umacniać wiarę w ludzi, bo to oni i ich siła (czasem utajniona) pozwoli na przeciwstawienie się wszystkim przeciwnościom losu i ominięcie chociażby części wyboi w naszym rozwoju.


Emilia Buczyńska - Kołodziejek

 

Poniżej zdjęcia ze spotkania:

Spotkanie informacyjne z Beneficjentami ostatecznymi projektu