Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Biblioteka w Stoczku

Szanowni Państwo dobiega końca 2020r., ale również realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ew. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną”.


Na realizację przedmiotowego zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno przy współpracy z Urzędem Gminy Stoczek pozyskała dofinansowanie w wysokości  1 117 500,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


Łączna wartość projektu to 1 490 000,00 zł.


Wkład własny wnioskodawcy to kwota 372 500,00 zł, z czego kwota 240 000,00 zł to wkład rzeczowy wnioskodawcy w postaci zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. o nr ew. 844/3.

 

Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.


Głównym wykonawcą realizowanych robót budowlanych jest Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ANMAR” Marek Jaczewski z Żelazowa.

Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę wraz z adaptacją drewnianego budynku, wpisanego do Gminnego i Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, na bibliotekę gminną. W ramach projektu zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie.


W obecnej chwili trwają prace polegające na wyposażeniu budynku biblioteki.
Docelowo zwiększony zostanie posiadany księgozbiór. Uruchomiona zostanie czytelnia komputerowa, do dyspozycji czytelników będą 4 stanowiska komputerowe wyposażone
w oprogramowanie biurowe i graficzne. Dla czytelników udostępniony zostanie darmowy dostęp do Internetu.


Docelowo wdrożony zostanie elektroniczny system biblioteczny, a tradycyjne papierowe karty biblioteczne zastąpią plastikowe karty, co umożliwi czytelnikom m.in.:
•    dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu;
•    zdalne sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach;
•    zdalne zamawianie/rezerwowanie książki;
•    elektroniczną obsługę wypożyczeni;
Uruchomiona zostanie również strona internetowa biblioteki.

Liczymy, że sytuacja epidemiologiczna w kraju nie przeszkodzi nam w planowanym uruchomieniu obiektu.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 maja 2021r.