Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Ćwiczenia p.poż w ZO w Toporze

W dniu 5 czerwca br.  w Zespole Oświatowym w Toporze odbyło  sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji uczniów i nauczycieli. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.


Tuż przed godziną 10.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac szkolny. Na miejscu nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację –  dyrektor Dorocie Rydzewskiej, gdzie okazało się, że wszyscy uczniowie bezpiecznie opuścili szkołę. W „próbnej ewakuacji” wzięła udział jednostka OSP Topór. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do akcji polegającej na przeszukaniu pomieszczeń szkolnych i rozwinięciu linii gaśniczej. Ponadto upozorowano utratę przytomności u jednego z ratowników znajdujących się wewnątrz budynku. Strażacy mieli okazję przećwiczyć ewakuację osoby poszkodowanej oraz udzielenia jej pierwszej pomocy przedmedycznej. W ćwiczeniach brali udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Łącznie ewakuowano: 69 uczniów, 8 nauczycieli, 5 pracowników obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektor szkoły, która odwołała alarm.


Ćwiczenia obserwowali Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie: bryg. mgr inż. Jacek Iwanowski i st. kpt. mgr inż. Mateusz Bieniak, a także pracownik Urzędu Gminy - Krzysztof Snopkiewicz.


Następnie miała miejsce krótka pogadanka, podczas której obserwatorzy omówili przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowali nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Zgodnie stwierdzono, że ćwiczenia zostały przeprowadzone sprawnie i zgodnie z przyjętymi założeniami.


Dzięki uprzejmości druhów, uczniowie oraz przedszkolaki mogli osobiście zobaczyć sprzęt  pożarniczy i wypróbować własnych sił przy próbie strzelania strumieniem wody do wyznaczonego celu.

 

Data publikacji: 6 czerwca 2018r.

Tekst: Krzysztof Snopkiewicz, Pracownik Urzędu Gminy

Wprowadzanie: Administrator