Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja o realizacji projektu „Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał”

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

„Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał” – to projekt realizowany przez Gminę Stoczek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.Okres realizacji projektu: 01.02.2011 do 31.12.2012.Całkowita wartość projektu  to 171 362,40 PLN, Informacja o realizacji projektu gdzie wkład Gminy Stoczek wynosi   5500,00 PLN.


Od marca 2011 w Szkole Podstawowej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Toporze odbywają się dodatkowe zajęcia ,  do prowadzenia, których zostałazatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: zajęcia z języka angielskiego – Pani Dorota Rydzewska, zajęcia humanistyczne- Pani Dawidowska Mariola, zajęcia informatyczne- Pan Andrzej Kuczkowski, zajęcia matematyczne- Pani Małgorzata Kalata, zajęcia artystyczne – Pani Agnieszka Matusik, zajęcia ruchowe- Pani Katarzyna Stelmach, zajęcia z pedagogiem –Pani  Katarzyna Kalbarczyk. Wszyscy nauczyciele realizują zajęcia włączając w pracę przestrzegając zasadę  równości płci.


Realizacja zajęć  rozpoczęła się w marcu w  ubiegłym  roku szkolnym,  gdzie zrealizowano 142 godziny zajęć( język angielski-24 godziny, zajęcia humanistyczne- 12 godzin, zajęcia informatyczne- 24 godziny, zajęcia matematyczne- 12 godzin, zajęcia artystyczne- 12 godzin,  zajęcia ruchowe- 12 godzin, zajęcia z pedagogiem -46 godzin). Do realizacji  zajęć zostały zakupione książki , pomoce dydaktyczne ( gry, programy komputerowe, quizy, plansze, płyty itp.),  materiały biurowe(długopisy, ołówki, kredki, kleje, markery, zeszyty, teczki, farby, blok itp.)  sprzęt komputerowy( pamięć zewnętrzna USB) i multimedialny( aparat cyfrowy wraz z akcesoriami, słuchawki z mikrofonem), sprzęt sportowy (trampolina, stół do tenisa stołowego, przenośne kosze do koszykówki, piłki  koszykowe, stroje sportowe). Łączna wartość zakupionych materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć to: 30 953,77 PLN.


Dzięki zakupionym materiałom uczniowie chętnie i z zapałem uczestniczą w zajęciach, rozwijają swoje pasje i  zainteresowania,   podnoszą wyniki w nauce oraz wyniki z egzaminów końcowych.  Zajęcia pozalekcyjne realizowane w  ramach projektu  dają uczniom  satysfakcję z robienia czegoś pożytecznego, rozwijają ich umiejętności w różnych dziedzinach i przez to pomagają  w  osiągnięciu  ważnych  celów.


W roku szkolnym 2011/2012 liczba godzin do zrealizowania z wszystkich przedmiotów łącznie wynosi 282 godziny. Także na ten rok szkolny przewidziane są zakupy pomocy dydaktycznych i materiałów do poszczególnych zajęć o łącznej wartości:  24 120,00 PLN. Odbędzie się  również rekrutacja uzupełniająca 7 osób w miejsca  uczniów, którzy ukończyli szkołę. Rekrutacja prowadzona jest z uwzględnieniem polityki równych szans płci , zapewniony jest równy dostęp  dzieci obu płci na identycznym poziomie.


Warto pamiętać, że zajęcia pozalekcyjne to pożyteczny i ciekawy sposób spędzania czasu.

 

Opracowanie: Anna Bodzon, Koordynator projektu

Data publikacji: 31 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator