Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja w sprawie należytej segregacji odpadów komunalnychWójt Gminy Stoczek przypomina mieszkańcom (właścicielom nieruchomości), którzy zobowiązali się w złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Stoczku do oddawania odpadów segregowanych o obowiązku przestrzegania segregacji tj.:

  • prowadzenia należytej segregacji mającej na celu wydzielenie poszczególnych rodzajów odpadów,
  • umieszczania w workach odpadów z zachowaniem wyznaczonej kolorystyki:

 

 

 

1. worek w kolorze białym – makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (frakcja sucha);

2.  worek w kolorze czarnym – odpady zmieszane oraz pozostałości po selektywnej zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra);

3. worek w kolorze zielonym – odpady ogrodowe i zielone;
4. worek w kolorze szarym – popiół.

 

Ww. obowiązki reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399) oraz  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek przyjęty Uchwałą Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013 r.


Właściciel nieruchomości nie wykonujący obowiązku jakim jest segregacja  podlega karze grzywny oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji (np. braku segregacji odpadów) wójt wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie określenia w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dodatkowo informuje, iż  przy zbiórce odpadów przeprowadzane zostaną kontrole  należytej segregacji odpadów komunalnych.Wójt Gminy
/-/ mgr Mieczysław Wójcik