Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Infoseminarium inaugurujące funkcjonowanie Mazowieckiej Sieci Innowacji (MSODI)

Współczesne konkurencyjne gospodarki cechuje zdolność efektywnego tworzenia innowacji, wpływających na rozwój i zachodzące zmiany. W dobie ogólnoświatowej globalizacji, rosnącej konkurencji czy dynamicznego postępu cywilizacyjnego, koniecznym staje się budowa odpowiednich mechanizmów stymulowania innowacyjności we wszystkich sferach życia społeczno – gospodarczego. Innowacje są dziś przestrzenią dla aktywności biznesu, nauki oraz sektora publicznego, w tym aktywności władz lokalnych. Potwierdzeniem, tego jest nowe podejście Unii Europejskiej wyrażone w dokumencie Strategii Europa 2020 pn. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, sankcjonującej wszelkie działania państw członkowskich wspierające rozwój nauki, innowacyjności na kolejną dekadę.

Dlatego też, realizując politykę wsparcia innowacyjności, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o utworzeniu Mazowieckiej Sieci Innowacji (MSODI) ukierunkowanej na wsparcie sektora biznesu w obszarze innowacji, stanowiącej jeden z głównych elementów budowanego regionalnego systemu innowacji na Mazowszu. Pierwszym krokiem było rozpoczęcie w 2010 r.,  realizacji projektu pn.: Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji, współfinansowanego ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środków krajowych oraz środków budżetowych Województwa Mazowieckiego.

Kończąc pierwszy etap prac projektu, w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, mam zaszczyt  zaprosić Państwa do udziału w jednym z organizowanych infoseminariów inaugurujących funkcjonowanie Mazowieckiej Sieci Innowacji pn.: MSODI - Twój impuls do rozwoju, które odbędzie się w dniu 16 lutego br., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 w sali Senatu na parterze.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego, omówione plany rozwojowe oraz działania sieci. Mam nadzieję, iż planowane infoseminarium pozwoli nam na wymianę poglądów, dając tym samym impuls do budowy platformy porozumienia na rzecz rozwoju innowacyjności na Mazowszu. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Sprawy związane organizacją przedmiotowego spotkania koordynuje Pan Artur Rutka, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, tel.: 25 631 15 50. Przewidywany czas trwania infoseminarium: od godziny 10.00 do 14.00, rejestracja od godz. 9.30. Na spotkanie zarejestrować się można pod adresem internetowym  www.msodi.mazovia.pl.

 

Źródło:www.msodi.mazovia.pl

Data publikacji: 10 lutego 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator