Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Justyna Cendrowska

Podinspektor ds. kancelaryjno - sekretarskich

 

Pokój nr 3, tel. 025 691-90-20 w. 21

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie prac związanych z obsługą kancelaryjno –techniczną sekretariatu ;
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej  oraz przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy;
 3. Prowadzenie  spraw z zakresy gospodarki środkami rzeczowymi , drukami, formularzami , zaopatrzeniem  materiałowo-technicznym na cele administracyjne urzędu oraz zapewnienie ich konserwacji;
 4. Prenumerata  dzienników urzędowych i czasopism dla urzędu ;
 5. Obsługa  małej poligrafii;
 6. Gromadzenie informacji o gminie i realizacja zadań z zakresu informacji publicznej ;
 7. Prowadzenie  archiwum zakładowego ;
 8. Udział w organizacji gminnych imprez kulturalnych ;
 9. Prowadzenie ewidencji zawiadomień o przeprowadzonych  dyskotekach i zabawach;
 10. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego ;
 11. Obsługa techniczno – biurowa  narad Wójta  Gminy;
 12. Przestrzeganie i realizacja  ustawy Prawo zamówień publicznych  w zakresie  prowadzonych zadań;.
 13. Wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej danych z zakresu działania referatu.