Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Już 10 maja odbędą się wybory prezydenckie.

Wydawałoby się, że nawet dziecko w przedszkolu potrafi odpowiedzieć na pytanie kim jest prezydent. Teoretycznie wie to każdy Polak, pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa, jest taka, że prezydent to głowa państwa. Jednak nie zamyka ona w sobie konglomeratu wszystkich funkcji, uprawnień i kompetencji, które leżą w gestii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


W powszechnej opinii Polaków utarło się przekonanie, że realną władzę w kraju sprawuje premier, który stoi na czele rządu, natomiast do głównych zadań prezydenta należy reprezentowanie kraju. Jest to jednak bardzo uproszczony pogląd. Prezydent jest wyposażony w szereg narzędzi i instrumentów, dzięki którym ma realny wpływ na politykę czy ekonomię kraju.


Prezydent jako reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych
Prezydent, jako jedyny spośród centralnych organów władzy wykonawczej, wybierany jest w bezpośrednich wyborach i otrzymuje urząd po uzyskaniu większościowego poparcia. Jest przedstawicielem kraju na arenie międzynarodowej, w kontaktach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Unia Europejska, NATO czy ONZ. Stoi na straży bezpieczeństwa, suwerenności i nienaruszalności państwa polskiego oraz jego dobrego imienia. Wszelkie kwestie związane z polityką zagraniczną, prezydent ustala wspólnie z premierem i ministrem spraw zagranicznych.


Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
Konstytucja Rzeczpospolitej daje prezydentowi uprawnienia do sprawowania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi podczas pokoju. Na mocy pełnionego urzędu, prezydent, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,  zatwierdza strategię narodowego bezpieczeństwa, a podczas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.  Do kompetencji prezydenta należy również zarządzenie mobilizacji i użycia sił zbrojnych podczas zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.


Wpływ prezydenta na politykę kraju
Prezydent ma szczególne uprawnienia, również w zakresie ustawodawczym. Zatwierdza każdą ustawę przyjętą przez parlament, a w razie wątpliwości co do zgodności z konstytucją może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Może również wyrazić swój sprzeciw wobec ustawy za pomocą prezydenckiego veta. Prezydent ma możliwość wystąpienia z własną inicjatywą ustawodawczą oraz zarządzenia referendum ogólnokrajowego (za zgodą Senatu), dając tym samym możliwość obywatelom do wypowiedzenia się w sprawach istotnych dla społeczeństwa. Aby zwrócić uwagę ministrów na szczególnie ważne jego zdaniem sprawy może zwołać Radę Gabinetową. Daje mu to podstawę do domagania się informacji ze strony rządu, co do podejmowanych działań w omawianych kwestiach.


Udział w wyborach to obywatelski obowiązek
Tegoroczne wybory odbędą się 10 maja. O urząd prezydenta ubiega się 11 kandydatów, a każdy z nich ma swój program wyborczy i mniej lub bardziej określone stanowisko wobec spraw ważnych dla Polski. Aby oddać swój głos z pełnym przekonaniem warto przyjrzeć się poszczególnym kandydatom i zagłosować na tego kandydata, którego poglądy są najbardziej zbieżne z naszymi.  10 maja udział w wyborach powinien być dla każdego z nas wydarzeniem priorytetowym.

W wyborach, które odbyły się w 2010 roku wzięło udział zaledwie 54,94% uprawnionych do głosowania Polaków. Niestety pozostała część społeczeństwa pozostała w domach  nie wykazując żadnego zainteresowania sprawami kraju, w którym żyje.

 

Wybory prezydenckie w Gminie Stoczek
W Gminie Stoczek, podczas wyborów prezydenckich, funkcjonować będzie sześć okręgów.

 

 

W dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Wychodząc z domu koniecznie trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, bez którego nie będzie możliwe oddanie głosu. Na karcie do głosowania należy postawić krzyżyk przy nazwisku (tylko!) jednego kandydata, oddanie pustej karty lub zaznaczenie kilku kandydatów jest równoznaczne z utratą głosu, gdyż taka karta nie będzie uznana jako ważna.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by potraktować wybory jako okazję do rodzinnego wyjścia z domu lub spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi. To również bardzo dobra okazja, by pokazać dzieciom w jaki sposób funkcjonuje demokracja oraz zaszczepić w nich patriotyzm i poczucie odpowiedzialności za kraj.


Do zobaczenia na wyborach !