Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr SOK - 5

Karta usługi Nr SOK - 5
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Kultury i Sportu

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
pokój  nr 11,  tel. 25 6919020 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Osoba otrzymuje dokument potwierdzający wymeldowanie.


WYMAGANE DOKUMENTY

Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);

 

OPŁATY
Wolne od opłat skarbowych

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu przybycia do Urzędu

 

TRYB ODWOŁAWCZY
-

 

INNE INFORMACJE

  • Czynności wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, w miejscu dotychczasowego miejsca zameldowania na pobyt czasowy lub w miejscu nowego zameldowania na pobyt czasowy,
  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
    jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się,

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące” do pobrania w pokoju Nr 11

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy