Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 11

Karta usługi Nr USC - 11
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji, wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej

WYMAGANE DOKUMENTY
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie uzupełniony akt. Odpisu nie przedstawia się w sytuacji, gdy akt został sporządzony w USC Stoczek.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty wpływu wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Stoczku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej  lub drogą pocztową.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 11

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy