Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 13

Karta usługi Nr USC - 13
WYDANIE ODPISU Z AKTU STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby zwracającej się o wydanie odpisu,
  2. Dokument wykazujący interes prawny – tylko w przypadku wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem bądź przedstawicielem  ustawowym osoby, której akt dotyczy.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi: 22 zł -  za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł  – za odpis zupełny.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w  Stoczku  Nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we właściwych przypadkach.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu złożenia wniosku w USC, lub do dwóch tygodni jeżeli wniosek wpłynie drogą pocztową.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie odpisu, do pobrania w USC, pok. Nr 1111

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy