Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 14

Karta usługi Nr USC - 14
ZMIANA IMION I NAZWISK

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o zmianie imienia (nazwiska)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska, odpisy zupełne aktów, których zmiana dotyczy.
 2. Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na dzieci albo jeśli zmianie ulega nazwisko rodowe wnioskodawcy

Nie przedstawia się w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Stocze

   

  OPŁATY
  Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi - 37 zł płatna
  Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

   

  CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do miesiąca

   

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   

  INNE INFORMACJE
  Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem polskiego konsula. Aktualny dowód osobisty do wglądu lub paszport wraz z zaświadczeniem o stałym zameldowaniu.

   

  FORMULARZ DO POBRANIA
  Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 11

   

  PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz. 267 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012r. poz. 1282)

   

  Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

  Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy