Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 2

Karta usługi Nr USC - 2
SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie trzech odpisów skróconych aktu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Karta zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
W przypadku zgłoszenia zgonu będącego przedmiotem śledztwa policyjnego konieczne jest również zezwolenie prokuratora na sporządzenie aktu zgonu.

 

OPŁATY
Sporządzenie aktu zgonu i pierwsze trzy odpisy aktu zgonu są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie "od ręki"

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
Termin dokonania zgłoszenia zgonu – w ciągu trzech dni.
W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną zgłoszenia dokonać należy w ciągu 24 godzin.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U z 2012r. poz.1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy