Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 3

Karta usługi Nr USC - 3
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
(ŚLUB CYWILNY)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie trzech odpisów skróconych z aktu

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych).
Powyższych aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC Stoczek.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi 84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 8:00 - 14:00 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nupturienci zgłaszają się co najmniej  miesiąc  przed wyznaczona datą ślubu. Z ważnych względów Kierownik USC może decyzją administracyjną skrócić w/w termin.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Sądu Rejonowego w Węgrowie w terminie 14 dni oda daty doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

 

INNE INFORMACJE
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają aktualne dokumenty tożsamości.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U.   z 2012 poz. 788), ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy