Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 5

Karta usługi Nr USC - 5
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI
(„Ślub konkordatowy)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” jest ważne 3 miesiące od daty wydania, sporządzenie aktu małżeństwa po ślubie wyznaniowym, wydanie trzech odpisów skróconych  aktu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku osoby rozwiedzionej.
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa  wynosi - 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020 lub urzędu w którym będzie sporządzony akt.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się nupturientów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Sądu Rejonowego w Węgrowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa przed duchownym

 

INNE INFORMACJE
Sposób składania dokumentów- osobiście oboje nupturienci. W przypadku ślubu z obcokrajowcem, który nie zna języka polskiego, złożenie zapewnień odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego języka państwa, którego obywatelstwo obcokrajowiec posiada.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńcze (Dz. U. z 2012 poz. 788), ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy