Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 7

Karta usługi Nr USC - 7
PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wpisanie w akcie urodzenia wzmianki dodatkowej.

WYMAGANE DOKUMENTY
Aktualne dowody osobiste mężczyzny uznającego ojcostwo i matki dziecka lub aktualne paszporty wraz z zaświadczeniem o stałym zameldowaniu.

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu przybycia do Urzędu

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje. Jeżeli Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

INNE INFORMACJE
Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka i złożenie przez matkę dziecka oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed Kierownikiem USC.
Termin złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa to – w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka bądź nie później niż przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Z ważnych względów można również dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego, ale nienarodzonego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 43 i 44 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy