Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 9

Karta usługi Nr USC - 9
POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego i wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowód osobisty, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądowym o rozwiązaniu małżeństwa. Odpisu aktu nie składa się, jeżeli akt został sporządzony w USC Stoczek

 

OPŁATY
Opłata skarbowa - 11 zł. Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczenia oraz wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa znajdującego się w księgach USC Stoczek  następuje „od ręki”. W przypadku, gdy akt małżeństwa sporządzony został w innym USC, protokół przyjęcia oświadczenia wysyłany jest do właściwego USC.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od czynności odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 poz.788), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy