Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Klub Integracji Społecznej uzyskał certyfikat próbny.

 

21 lipca 2014r. Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat próbny na okres 3 miesięcy. Warto wspomnieć iż KIS w Stoczku otrzymał certyfikat jako pierwsza tego typu instytucja na mazowszu. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki spełnieniu przez KIS wymaganych kryteriów dotyczących: bazy lokalowej, kadry, organizacji, realizowanych usług i współpracy lokalnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie.

 

Celem KIS jest uzyskanie długoterminowego certyfikatu, co pozwoli w przyszłości na zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych i aktywizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stoczek. Posiadanie certyfikatu będzie również szansą na łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność KIS. Nadanie certyfikatu próbnego jest kolejnym krokiem znacząco przybliżającym KIS w Stoczku do tego celu.

 

Działania podjęte w celu uzyskania certyfikatu prowadzone były podczas pilotażu Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (SC KIS) w ramach projektu pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 105.708,00zł (85% - 89.851,80zł środki Unii Europejskiej, 15% - 15.856,20zł środki Budżetu Państwa).

 

Przypomnijmy tylko, iż Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a także powrotu na rynek pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka wspierająca samoorganizację uczestników,  podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

Opracowanie: Magdalena Ojdana – Lider Klubu

Data publikacji: 25 lipiec 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator