Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat okresowy

26 września 2014r. Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat okresowy. Certyfikat jest ważny przez okres realizacji projektu systemowego „ Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej  w środowisku lokalnym” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  tj. do końca grudnia 2014r.


Warto wspomnieć, iż KIS w Stoczku otrzymał certyfikat próbny Nr 1/2014 jako pierwsza tego typu instytucja na Mazowszu. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki spełnieniu przez KIS wymaganych kryteriów dotyczących: bazy lokalowej, kadry, organizacji, realizowanych usług i współpracy lokalnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie. Obecnie po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego KIS i spełnieniu wymagań określonych dla minimalnego standardu certyfikacyjnego KIS zgodnymi z wytycznymi dla wdrażania systemu SC KIS, Klubowi Integracji Społecznej utworzonemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku został nadany certyfikat okresowy Nr 1/ 2014

 

Celem KIS było uzyskanie długoterminowego certyfikatu, co pozwoli w przyszłości na zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych i aktywizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stoczek. Posiadanie certyfikatu jest również szansą na łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność KIS.

Przypomnijmy tylko, iż Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa  w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a także powrotu na rynek pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka wspierająca samoorganizację uczestników,  podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.


Działania podjęte w celu uzyskania certyfikatu próbnego prowadzone były podczas pilotażu Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (SC KIS) w ramach projektu pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 105.708,00zł (85% - 89.851,80zł środki Unii Europejskiej, 15% - 15.856,20zł środki Budżetu Państwa). Natomiast 

 

Opracowanie: Agniesza Olędzka

Data publikacji: 24 październik 2014r.

Wprowadzenie: Administrator