Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Kolejne projekty w Gminie Stoczek ukończone z sukcesem

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Dnia 21 marca 2013 r. w Stoczku miały miejsce dwa uroczyste spotkania podsumowujące realizację projektów realizowanych  w celu nabycia umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą oraz asystenta rodziny.

Działania projektowe na łączną kwotę blisko 100 tysięcy złotych trwały od kwietnia 2012 roku i objęły swym zasięgiem łącznie 20 osób (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z czego ponad połowa to osoby w wieku „50+”.

Środki finansowe na realizację tych dwóch zadań pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.3  „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

 

"Sposób na aktywność"
"Aktywni razem"

Partner:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Stoczek


Okres realizacji projektu:
kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r.

Na potrzeby realizacji zadań projektowych pozyskano dofinansowanie w wysokości:
47 400,00 zł  (100% wartości projektu)

Podstawowym celem przedmiotowego projektu było przeprowadzenie szkoleń
i nabycie przez beneficjentów ostatecznych umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi (szkolenie zawodowe – kwalifikacyjne obejmowało 150 h dydaktycznych).

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:
•    uzyskali kwalifikacje z zakresu opieki nad osobami starszymi,
•    pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania psychologicznego, emocjonalnego, społecznego oraz zadaniowego człowieka;

 

 

 

 

 

W ramach projektu zrealizowano dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem oraz przeprowadzono szkolenie z założeń i stosowania standardu minimum zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

Beneficjenci: 10 osób (bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo) z terenu gm. Stoczek


Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Partner: 
Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Okres realizacji projektu:
kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r.

Na potrzeby realizacji zadań projektowych pozyskano dofinansowanie w wysokości:
49 300,00 zł  (100% wartości projektu)

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie szkoleń i nabycie przez beneficjentów ostatecznych umiejętności z zakresu opieki nad rodziną, tj. uzyskanie nowego zawodu „Asystent Rodziny” (szkolenie zawodowe – kwalifikacyjne obejmowało 230 h dydaktycznych). Szkolenia prowadzone były zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem z dn. 9 czerwca 2011r. oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny.

Uczestnicy szkolenia:
•    uzyskali kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny;
•    zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami,
•    pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania psychologicznego, emocjonalnego, społecznego oraz zadaniowego człowieka;

W ramach projektu zrealizowano dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem, beneficjenci otrzymali również materiały dydaktyczne.

 

 

 

Beneficjenci: 10 osób (bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo) z terenu gm. Stoczek


Udział w szkoleniach był bezpłatny.

 

Spotkania podsumowujące zaszczycili swoją obecnością wszyscy beneficjenci, wójt gminy, przedstawiciele firm szkolących, osoby prowadzące poszczególne zajęcia, przedstawicie partnerów w realizacji inwestycji oraz koordynatorzy projektów.

Po uroczystym powitaniu wszystkim uczestnikom kursów wręczone zostały zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć a co za tym idzie podniesienie umiejętności i zdobycie odpowiednich kwalifikacji. W przyjaznej atmosferze miały miejsce liczne rozmowy, wymiana doświadczeń i cennych spostrzeżeń. Spotkanie uwieńczono sytym posiłkiem i licznymi deklaracjami o chęci uczestnictwa w kolejnych kursach umożliwiających zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Opracowanie: Koordynatorzy projektów "sposób na aktywność" oraz "Aktywni razem"

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 4 kwietnia 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator