Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Kolejny projekt edukacyjny Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zrealizowany.

Wraz z końcem listopada br. zakończyła się realizacja kolejnego z projektów realizowanych przez SnrRGM przeprowadzonego w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego. Zadania projektowe zorganizowane zostały w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego. Projekt pn.: „Proekologiczna postawa w kontakcie z różnorodnością przyrody” realizowany był w okresie od 01.06 do 30.11 2016 r.  Uzyskana dotacja w kwocie 18330,00 zł wynosiła 77,37%  kosztów projektu. Warto dodać, iż praktycznie całość wkładu własnego Stowarzyszenia stanowiły prace wolontarystyczne jego członków i sprzymierzeńców.


Adresatami projektu było 40 gimnazjalistów wyłonionych wskutek działań rekrutacyjnych wspomaganych kampanią informacyjno-promocyjną. Pośrednimi adresatami zadania byli dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek edukacyjnych z terenu gminy Stoczek, do których przekazane zostały zakupione  w ramach  zadania publikacje proekologiczne oraz w skutek dystrybucji folderów informacyjnych wszyscy mieszkańcy gminy oraz pracownicy służb zaangażowanych w realizację zadania z terenu powiatów sokołowskiego i wyszkowskiego.

 

Zadanie publiczne polegało na realizacji szeregu działań tj.:

 • działania informacyjno-promocyjne (opracowanie ulotek i plakatów promujących działania oraz wspomagających rekrutację),
 • 2 spotkania merytoryczne z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzone przez pracownika służby leśnej oraz  przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wyjazd studyjny do wybranych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc nadleśnictwa Łochów,
 • wyjazd studyjny do siedziby nadleśnictwa Łochów,
 • wyjazd studyjny do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc z terenu powiatu sokołowskiego połączony z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przez pracownika służby leśnej,
 • wyjazd studyjny do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc z terenu powiatu wyszkowskiego z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przez pracownika służby leśnej,
 • organizacja konkursu z zakresu wiedzy przyrodniczo-leśnej zdobytej podczas zajęć merytorycznych oraz wyjazdów studyjnych z terenu trzech powiatów,
 • zakup książek przyrodniczych dla uczestników projektu o tematyce z zakresu  racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi,
 • zakup nagród konkursowych,
 • wydanie folderu zawierającego elementy najlepszych prac oraz pokazującego największe walory przyrodniczo-leśne kompleksów przyrodniczo-leśnych z terenu odwiedzonych przez beneficjentów zadania w ramach stosowania się do reguły „dobrych praktyk”.


Dzięki ww zadaniom osiągnięto szereg następujących celów i efektów kształtujących proekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych :

 • poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi;
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i bezpośredniego z nią kontaktu;
 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Stoczek ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zróżnicowanych ekosystemów leśnych trzech powiatów (węgrowskiego, wyszkowskiego i sokołowskiego);
 • wypracowanie odpowiedzialnych, aktywnych postaw adresatów zadania w celu ochrony środowiska leśnego;
 • uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów obowiązujących w lesie;
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno i bogactwo lasów;
 • kształtowanie wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą;
 • promowanie wiedzy i kultury leśnej;
 • ukazywanie kulturotwórczej roli lasu;
 • przekazanie kluczowych zasad racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników.

 

 

 

Data publikacji: 2 grudnia 2016r.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy

Wprowadzanie: Administrator