Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stoczek!

 

W związku ze zbliżającą się zimą przypominam, o wynikającym z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r poz. 391 z późn. zm.) oraz §3.1 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego poz. 5325) obowiązku właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Uchylenie się od nałożonego ustawą obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji nakazującej wykonanie prac porządkowych.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy, także wynikające z prawa budowlanego usunięcie śniegu z dachu (nie tylko domu, ale i garażu czy budynku gospodarczego) oraz strącanie zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.

Przypominam również, że osoby, które doznają kontuzji w skutek np. poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku mają prawo wnioskować o odszkodowanie do właściciela nieruchomości odpowiedzialnego za stan chodnika.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Stoczek o przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Nas wszystkich oraz utrzymania estetycznego wyglądu miejscowości.

 

Mieczysław Wójcik
Wójt Gminy Stoczek