Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Komunikat LGD "Bądźmy Razem"

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przystępuje do prac nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania te podejmowane są w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki dla LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w trybie konkursu planowanego do przeprowadzenia w lipcu br. dla wszystkich LGD z terenu kraju.

 

Jednym z kryteriów, jakie należy bezwzględnie spełnić, aby starać się o dodatkowe fundusze jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju o „nowe cele szczegółowe lub rozszerzony zakres celów szczegółowych lub nowe przedsięwzięcia, lub rozszerzony zakres przedsięwzięć określonych w LSR”. Aktualizacja LSR odbywa się poprzez wypełnienie Kart projektów, w których opisywane są aktualne potrzeby różnych grup Beneficjentów.


Aktywne włączenie się potencjalnych wnioskodawców w prace nad aktualizacją, LSR pozwoli na opracowanie dokumentu adekwatnego do lokalnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego obszaru.  Zwracamy się do mieszkańców obszaru  naszej LGD oraz organizacji i  instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach programu LEADER o wypełnienie poniższej „Karty projektu” i przesłanie jej drogą elektroniczną lgdbadzmyrazem@gmail.com  lub tradycyjnie do Biura LGD ul. 1-Maja 2 lokal 306, Łochów do dnia 22 czerwca br.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta aktualizacji do opracowania Lokalnej Strategi Rozwoju dla obszaru LGD

 

Źródło: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

Data publikacji: 18 czerwca 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator