Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konkurs literacki

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W WĘGROWIE

OGŁASZA KONKURS LITERACKI:

„POSTAWY I ŻYCIE CODZIENNE W CZASIE WOJNY I OKUPACJI W LATACH 1939-1945”

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest zebranie wspomnień osób, które przeżyły wojnę na terenie miasta i powiatu węgrowskiego oraz zainteresowanie młodzieży i mieszkańców historią Ziemi Węgrowskiej w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny.

ZASADY KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest: samodzielne napisanie pracy opartej o źródła historyczne (wywiady, rozmowy ze świadkami wydarzeń i przekazy rodzinne itp.) lub w przypadku świadków wydarzeń – wspomnienia i pamiętniki.

Tematem konkursu jest udział mieszkańców Ziemi Węgrowskiej w:

- kampanii wrześniowej
- walce z okupantem
- życiu codziennym podczas okupacji

Prace należy składać do 15.01.2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie.
Informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu (025) 792-24-74.

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będzie brana: znajomość zagadnień związanych z II wojną światową, dobór szczególnie ciekawych informacji, wartość merytoryczna materiałów źródłowych, a w przypadku młodzieży również wartość literacka składanych prac.
 2. Dopuszczalna forma pracy konkursowej to: wspomnienia, wywiad ze świadkiem wydarzeń, esej, pamiętnik.
 3. Prace mogą zawierać materiał ikonograficzny.
 4. Maksymalna objętość pracy literackiej wynosi 15 stron maszynopisu.
 5. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe:
  • młodzież szkół ponadgimnazjalnych
  • dorośli
 6. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez   organizatora.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne.
 8. Prace konkursowe zostaną przekazane do działu zbiorów regionalnych MBP w Węgrowie.
 9. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji M-PTR oraz będą prezentowane na sesji okolicznościowej z cyklu „Ocalić od zapomnienia”.


Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Węgrowskiego, Burmistrz Miasta Węgrowa, Mazowiecko-Podlaskie Towarzystwo Regionalne. 

Uwaga
Jeżeli prace uczniów będą pisane pod opieką nauczycieli, prosimy o podanie danych osobowych opiekuna.