Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konkurs plastyczny w ramach projektu "Ognisko rodzinne"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zaprasza mieszkańców Gminy Stoczek do udziału w projekcie „OGNISKO RODZINNE”

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek do 31 października 2016r. realizuje projekt pn. OGNISKO RODZINNE, którego celem jest uświadomienie istoty i skali wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem oraz wsparcie procesu akceptacji rodzin z dziećmi z terenu Gminy Stoczek zagrożonych ubóstwem oraz niwelowanie skutków ubóstwa poprzez działania profilaktyczne.

 

W projekcie przewidziane są następujące działania:

• Konkurs plastyczny pn. „Pozwól sobie pomóc – podaje Ci rękę” dotyczący zjawiska ubóstwa

Konkurs polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice plastycznej. Prace można składać do 30 września 2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku w godzina 8.00-16.00. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

• Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla rodzin z dziećmi – w trakcie których realizowane będą programy profilaktyczne, niwelujące i zapobiegające psychologiczno-społeczne skutki życia w ubóstwie i zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

• Punkt wsparcia – do października w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku odbywać się będzie poradnictwo indywidualne świadczone przez specjalistów: – psycholog; – prawnik; – socjoterapeuta; - doradca zawodowy; – pracownik socjalny; - asystent rodziny.

 

Informacji na temat terminów porad specjalistów udziela koordynator projektu Pani Agnieszka Olędzka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku.

 

Serdecznie zapraszamy!!!