Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

10 marca w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grębkowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, którego przewodniczącym od lat jest Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek. W konwencie oprócz włodarzy wszystkich gmin powiatu udział wzięli również: Janina Ewa Orzełowska- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego wraz z Haliną Ulińską- wicestarostą, Anna Wieczorek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z zastępcą, st. bryg. Dariusz Maciąg - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, nadkom. Andrzej Dziewulski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, a także przewodniczący Rady Gminy Grębków - Ireneusz Kowalski wraz z wiceprzewodniczącym Leszkiem Duszakiem.

 

Konwent rozpoczął Wójt Gminy Stoczek wraz ze Starostą Węgrowskim, którzy po powitaniu zebranych, nawiązując do niedawno obchodzonego Dnia Kobiet złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia oraz wręczyli na ręce pani Marszałek symboliczny kosz kwiatów.

 

Tematem przewodnim konwentu była możliwość pozyskiwania przez jst. Środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) oraz środków krajowych będących w dyspozycji Zarządu Województwa. Oprócz dobrych wiadomości dotyczących szybkiego uruchomienia naborów w programach unijnych p. Marszałek poinformowała Wójtów i Burmistrzów o wprowadzonym do RPO wskaźniku dotyczącym kanalizacji. Otóż w momencie aplikowania o środki każdy samorząd musi wykazać się odpowiednią ilością osób jakie zostaną podłączone do kanalizacji po zakończeniu realizacji projektu, liczba ta musi wynosić średnio 120 osób na kilometr bieżący sieci. Jest to kryterium, którego nie da się osiągnąć w gminach wiejskich, które cechują się niskim wskaźnikiem zaludnienia oraz rozproszoną zabudową. W związku z powyższym konwent przyjął stanowisko, iż wspólnie z p. Marszałek będą wnioskować do odpowiednich instytucji o zmianę niekorzystnego wskaźnika.

 

Wójtowie i burmistrzowie z aprobatą odnieśli się również do pomysłu wnioskowania do Zarządu Województwa o przywrócenie efektywnie funkcjonującego kiedyś Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, z którego można by było finansować remonty i przebudowy dróg lokalnych. W kolejnych punktach konwentu głos zabrali komendanci Policji i Straży Pożarnej. Konwent przychylił się do prośby PSP w Węgrowie o dofinansowanie przez każdą z gmin kwotą 3 tys. zł zakupu myjek do aparatów tlenowych. Z uznaniem spotkał się również pomysł Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie związany z wprowadzeniem raz na miesiąc ponadnormatywnych służb mundurowych. Akcja miałaby być realizowana we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu, Żandarmerią Wojskową i służbami celnymi. Na potrzeby tego zadania każda z gmin musi przeznaczyć około 800zł rocznie.

 

Kolejnym tematem poruszonym podczas Konwentu była sytuacja na rynku pracy, która w opinii Anny Wieczorek – Dyrektor PUP w Węgrowie przedstawia się coraz korzystniej. W 2015 roku odnotowano najniższy w okresie funkcjonowania PUP poziom bezrobocia (2894 bezrobotnych, 11,5% stopa bezrobocia dla powiatu w porównaniu dla województwa maz. – 8,4% ). Niepokojący jest fakt, iż nadal utrzymuje się bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych (45%, 18-30lat). Pani dyrektor omówiła również metody aktywizacji bezrobotnych jakie będą podejmowane w 2016r.

 

Kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego zaplanowano na 21 kwietnia.

Data publikacji: 15 marca 2016

Opracowanie:Sylwia Tryc - Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzenie: Administrator