Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

21 kwietnia Janusz Rutkowski-Wójt Gminy Miedzna gościł w Domu Pielgrzyma samorządowców z terenu powiatu węgrowskiego. W konwencie uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -Andrzej Daniluk, Krzysztof Fedorczyk- Starosta Powiatu Węgrowskiego wraz z Wicestarostą p. Haliną Ulińską, Geodeta Powiatu Węgrowskiego- Małgorzata Plewka -, Ks. Sylwester Falkowski, Katarzyna Świętochowska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

Dominującym tematem spotkania były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które dość szczegółowo przedstawił zebranym ks. Sylwester Falkowski – zastępca diecezjalnego duszpasterza młodzieży i asystenta KSM w diecezji drohiczyńskiej, współodpowiedzialny za koordynację przygotowań do ŚDM. Ks. Falkowski podzielił się z zebranymi obawami dotyczącymi niskiej frekwencji młodzieży zarówno w wydarzeniach towarzyszących, organizowanych w diecezji, jak również w samym obchodach SDM w Krakowie. Niestety zdecydowana większość młodzieży nie jest zainteresowana uczestnictwem w tak ważnym wydarzeniu, wpływ na to może mieć trudna i niestabilna sytuacja na świecie, ale również brak osób w poszczególnych parafiach które potrafiłyby skupić wokół siebie młodzież i zmobilizować ją do uczestnictwa w obchodach.

 

Po dość długiej dyskusji Przewodniczący Konwentu- Mieczysław Wójcik poprosił o zabranie głosu Prezesa WFOŚiGW – Andrzeja Daniluka, który przybliżył samorządowcom możliwość pozyskania wsparcia z funduszu. Jak sam zaznaczył zdecydowaną większość środków pochodzących z tej instytucji można zdobyć w ramach niskooprocentowanych pożyczek, ale nadal do wykorzystania są środki dotacyjne, które samorządy mogą przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną, gospodarkę wodną czy usuwanie azbestu.

 

Następnie głos zabrała Wicemarszałek Województwa, która omówiła zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaraz po wystąpieniu pani marszałek samorządowcy w wyniku długiej dyskusji podjęli decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości zajętych pod rowy melioracyjne.

 

Dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie Przewodniczący Konwentu podziękował Wójtowi Miedznej za możliwość organizacji spotkania w pięknym, zabytkowym obiekcie.

 

Data Publikacji: 28 kwietnia 2016r.

Tekst: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzanie: Administrator