Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego

27 września w Urzędzie Gminy Sadowne odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego, w którym oprócz włodarzy gmin i Starosty Węgrowskiego  udział wzięli: Michał Strąk- Dyrektor Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jacek Kasprzyk – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Robert Belina - Zastępca dyrektora   Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Marcin Dolota – Kierownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Krzysztof  Kawaliło i Marlena Król – przedstawiciele Spółki Municipium, która wydaje czasopismo branżowe dla samorządowców pn. „Wspólnota”.

Głównym tematem konwentu były ograniczenia jakie nakładają na samorządowców zapisy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego dotyczące wydawania pozwoleń na budowę w odległości minimum 100m od brzegów rzek. Jak słusznie zauważył Wójt Gminy Sadowne ochrona terenów cennych przyrodniczych leży w interesie wszystkich służb publicznych jak również samych mieszkańców i co do zasady przepisy te wydają się uzasadnione. Są one jednak nie dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości. W sytuacji kiedy  mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości niezabudowanych na terenie parku,  kiedy odległość od rzeki (która często ma niewiele ponad metr szerokości i w stanie faktycznym bardziej przypomina rów melioracyjny) jest mniejsza aniżeli 100m to nie ma znaczenia że na działkach położonych w sąsiedztwie istnieją gospodarstwa i teren jest zamieszkały, zgodnie z przepisami  właściciel takiej nieruchomości nie uzyska pozwolenia na budowę. Pan Marcin Dolota – Kierownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, przyznał wójtowi rację wskazując na furtkę prawną jaka powstała w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Wg niej określenie odległości zabudowy od rzek na terenie parku leży w kompetencji sejmiku województwa mazowieckiego, który już podjął pracę nad aktualizacją dokumentów związanych z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Zgodnie z sugestią Wójta Gminy Sadowne konwent zajął stanowisko w tej sprawie, które będzie przekazane podczas konsultacji prowadzonych przez urząd marszałkowski.


Kolejnym tematem spotkania samorządowców była współpraca z klubami siatkarskimi na terenie powiatu. Propozycję stworzenia stowarzyszenia zrzeszającego sponsorów i sympatyków piłki siatkowej, które działałoby w celu popularyzacji tego sportu omówił pomysłodawca pan. Michał Strąk.


Na zakończenie konwentu propozycję skorzystania z nowej oferty szkoleniowej pn. „ Akademia Wspólnoty” dla pracowników samorządowych w formie e-lerningowej zaprezentowali przedstawiciele  Spółki Municipium.

 

Dziękując wszystkim przybyłym na spotkanie Mieczysław Wójcik – Przewodniczący Konwentu zapowiedział, że kolejne spotkanie planowane w listopadzie, zgodnie z prośbami kolegów dotyczyć będzie zapowiedzianej przez rząd reformy oświaty.

Data publikacji: 12 października 2016r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Wprowadzanie: Administrator