Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek

logo POKL

Gmina Stoczek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  (CRZL) w sprawie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej złożyła ofertę przystąpienia do projektu  systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta została rozpatrzona pozytywnie. Do realizacji projektu Urząd Gminy Stoczek wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek. Tytuł wdrażanego projektu to: „Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek”.


Jest to pierwszy tak poważny projekt w województwie mazowieckim. Bierze w nim udział dwudziestu uczestników. Kwalifikacji podlegają osoby pozostające bez pracy z terenu Gminy Stoczek. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, uczestnikom oferuje się poradnictwo prawno - administracyjne, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia z zakresu podstaw prawa pracy, zasad tworzenia własnych firm i spółdzielni socjalnych. Przeprowadzone będą również kursy i szkolenia, zgodne z preferencjami uczestników, w ramach działań edukacyjno- pomocowych, mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W projekcie zaplanowano też kilkudniowe wyjazdy integracyjno-szkoleniowe i terapeutyczne dla beneficjentów.


Pracownicy realizujący zadania w pilotażowym wdrożeniu  standardów w pomocy społecznej będą dokonywać bieżącej oceny - monitorować postęp rzeczowy i finansowy projektu oraz działania podejmowane wobec i przez uczestników zmierzające do zwiększenia ich kwalifikacji i poprawy sytuacji na rynku pracy. W budynku stanowiącym siedzibę GOPS wydzielono pomieszczenie dla celów prowadzenia Klubu Integracji Społecznej. Usługi w ramach KIS, w tym trening pracy, realizowane będą przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek.


Realizacja zadań w projekcie rozpoczęła się w dniu 01 października 2012r. i potrwa do 30 listopada 2013r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 867 228,96 zł i jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Do udziału w projekcie zapraszają:


Wójt Gminy Stoczek
Kierownik GOPS w Stoczku
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

 

logo POKL

 

Źródło: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Data publikacji: 19 października 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator