Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

List Wójta Gminy Stoczek z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Szanowni Państwo!

 

W przed dzień święta Edukacji Narodowej, które nobilituje nie tylko wiedzę i mądrość, ale przede wszystkim pracę ludzi, którzy niejednokrotnie całe swoje życie zawodowe poświęcili kształceniu i wychowaniu naszych dzieci pragnę zwrócić się nie tylko do pracowników szkół, ale również do uczniów i ich rodziców.

 

Samo pojęcie edukacji nierozerwalnie wiąże się z kształceniem, czyli zdobywaniem umiejętności, wiedzy, doświadczeń oraz wychowaniem, które nie jest łatwo zdefiniować. Najogólniej ujmując na wychowanie składają się wszystkie interakcje pomiędzy wychowawcą a wychowankiem w wyniku których zmianie ulega osobowość wychowanka. Już próba sprecyzowania edukacji pokazuje nam z jak szerokim i skomplikowanym zjawiskiem mamy do czynienia. Kiedy do tego procesu dołączymy szereg uwarunkowań prawnych, ustrojowych widzimy zawiłość całego systemu edukacji, który jak każdy inny nigdy nie będzie doskonały.

 

I właśnie w samym centrum tego zawiłego systemu stawiamy dziecko w nadziei, że zostanie ono ukształtowane na mądrego i dobrego człowieka. Często rodzice prowadząc swoją pociechę po raz pierwszy do przedszkola czy szkoły nie zdają sobie sprawy, że jeden z ważniejszych etapów edukacji ma ona już za sobą. To właśnie rodzice przez pierwsze lata byli pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, przy nich i dzięki nim dziecko zdobyło pierwsze umiejętności, nauczyło się chodzić, mówić, przyswoiło określone wzorce. W kolejnych latach pozna rówieśników, nauczycieli i wychowawców, instytucje, ale nadal ogromną część swojej edukacji i wychowania odbierało będzie w najbliższym otoczeniu, czyli domu rodzinnym. Oczywiście jakość edukacji szkolnej zależna jest od kompetencji, zaangażowania nauczycieli, którym w dniu ich święta należą się gorące podziękowania za dotychczasową pracę i życzenia kolejnych sukcesów.

 

Należy jednak pamiętać, że system edukacji to nie tylko szkoła i pracujący w niej nauczyciele, która aby mogła poprawnie wykonywać swoje zadania musi być odpowiednio finansowana, a dziś tego odpowiedniego finansowania brak, ale również uczniowie, rodzice i cały wachlarz kształcenia poza formalnego. Jedynie ścisła, pełna zrozumienia współpraca wszystkich tych podmiotów warunkuje odpowiednie kształcenie i wychowanie młodego człowieka. Dlatego właśnie dziś dziękując rodzicom za wszystko co na co dzień robią aby wspierać swoje dzieci w sukcesach edukacyjnych zwracam się do was z prośbą o uczestnictwo w życiu szkoły, o czynne zainteresowanie swoich dzieci dodatkową ofertą edukacyjną, sprawami społecznymi. Uczniów natomiast proszę o docenienie pracy rodziców, nauczycieli i wychowawców. Życzę wam abyście potrafili dostrzec w sowim codziennym pobycie w szkole szansę na realizację własnych celów i marzeń. Niech wizja ich spełnienia daje wam chęć i siłę do ciężkiej pracy, a pełne zrozumienia wsparcie otoczenia niech będzie pomocą w przeżywaniu nieuniknionych przecież niepowodzeń i porażek.

 

Jako Wójt Gminy, jestem odpowiedzialny za infrastrukturę i odpowiednie przygotowanie szkół, wspólnie z pracownikami urzędu staramy się abyście mieli zapewnione jak najlepsze warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju. Szereg prac jakie prowadzimy w każde wakacje jak chociażby w tym roku remont łazienek w Toporze czy pomieszczeń kuchni i stołówki w Stoczku są naszym obowiązkiem. Jednak wiedząc jak ważnym zadaniem jest kształcenie młodych ludzi chcemy wychodzić poza nasze ustawowe obowiązki. Cieszymy się, że nasze starania są doceniane. W opublikowanym niedawno rankingu branżowego pisma wspólnota pn. ”Unijna Super Szkoła” Gmina Stoczek znalazła się na 16 miejscu wszystkich gmin wiejskich w Polsce, co daje nam 6 lokatę w województwie mazowieckim i pierwszą w powiecie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na finansowanie zadań bieżących w oświacie. W latach 2007-2015, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaliśmy na ten cel 557,36 zł.

 

Nie można pominąć reformy edukacji, która była przeprowadzona w dużym pośpiechu, bez rzetelnej analizy finansowej z którą jako samorząd musieliśmy poradzić sobie w ekspresowym tempie. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby wprowadzone zmiany nie zdezorganizowały samego procesu nauczania, myślę, że to się nam udało. Nie mniej jednak finansowe skutki reformy nie są dla nas korzystne, szczególnie, że medialne obietnice o dodatkowych środkach przeznaczonych na ten cel okazały się mrzonkami. Pomimo problemów finansowych udało nam się utworzyć świetlicę socjoterapeutyczną, której oferta cieszy się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych z których projekt został dofinansowany. Warto również wspomnieć, że szereg projektów z zakresu edukacji i wychowania realizowanych jest przez organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy.

 

Na zakończenie raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszych szkół i przedszkoli. Życzę, aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, spokojne, pełne satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

Z poważaniem:

Mieczysław Wójcik

Wójt Gminy Stoczek