Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

List Wójta Gminy Stoczek z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Państwo!

 

11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi. Jest to wyjątkowe święto podczas którego mamy okazję nie tylko wyrazić uznanie i wdzięczność za Państwa pracę na rzecz lokalnej społeczności, ale również przypomnieć, jak ważna jest funkcja sołtysów i rad sołeckich.

 

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy podczas zebrań wiejskich - zwykle zostaje nim osoba ciesząca się poważaniem oraz zaufaniem mieszkańców wsi. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy między innymi zwoływanie zebrań wiejskich, wykonanie uchwał zebrania wiejskiego, realizacja funduszu sołeckiego oraz pobieranie podatków i opłat. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów, z czego jedną trzecią stanowią panie.

 

Pomimo, iż poświęcają oni swój prywatny czas, pomagają mieszkańcom, zmieniają najbliższe otoczenia oraz pełnią funkcję pośrednika pomiędzy wójtem, radą a mieszkańcami wsi, niestety nadal nie są oni wystarczająco doceniani. Natomiast często pojawia się zarzut, że „na pewno muszą coś z tego mieć”! A przecież istotą funkcji sołtysa jest praca społeczna, można by rzec wolontarystyczna. Dlatego warto przypominać i uświadamiać mieszkańców, że za podejmowanymi przez sołtysów działaniami nie kryje się ani wynagrodzenie, ani korzyści materialne, a wyłącznie chęć budowy społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego.

 

W tym wyjątkowym dniu, w imieniu własnym, ale także całego samorządu gminnego pragnę złożyć Sołtysom oraz Radom Sołeckim wyrazy głębokiej wdzięczności za zaangażowanie i ciężką, ustawiczną pracę, której głównym celem jest rozwój naszych gminnych wsi. Życzę Państwu również, aby ta praca została doceniona i abyście mogli Państwo cieszyć się zasłużonym szacunkiem, a wieńczone sukcesem kolejne przedsięwzięcia były dla Państwa źródłem satysfakcji i impulsem do dalszego działania dla dobra sołectw Gminy Stoczek!

 

Z poważaniem:

Mieczysław Wójcik

Wójt Gminy Stoczek