Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty. Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1.  Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.  Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.  Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1.  Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.  Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.  Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
o  Autoprezentacja
o  Organizacja czasu pracy
o  Cele, reguły, konsekwencje
o  Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
o  Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4.  Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5.  Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6.  Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.  Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.  profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2.  wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3.  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4.  materiałów szkoleniowych;
5.  wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6.  zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100   km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7.  dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

Źródło: Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

Zdjęcia: Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

Data publikacji: 18 lipiec 2019 r.

Wprowadzenie: Administrator

Autor:J.C.