Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela

Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formykształcenia, jaką jest e-learning oraz nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania.

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów z zakresu grafiki, dźwięku i wideo. Umiejętności te będą potrzebne do atrakcyjnego przekazu własnych szkoleń/kursów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Co oferujemy?

 • platformę do zdalnego nauczania dla każdego uczestnika projektu,
 • 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania w formie e-learningu,
 • zajęcia w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • 6-8 - osobowe grupy szkoleniowe,
 • harmonogram szkoleń dopasowany do potrzeb grupy,
 • szkolenie jak najbliżej miejsca pracy/zamieszkania,
 • zajęcia średnio raz/dwa razy w tygodniu,
 • catering i zwrot kosztów dojazdu.Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane są BEZPŁATNIE!!!


Wymagania dla kandydatów do projektu to:

 • zamieszkiwanie na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego,
 • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/ki w placówce edukacyjnej znajdującej się na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.


Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, proszę o przesłanie uzupełnionej listy uczestników według załączonego wzoru.

Szkolenia już trwają. Ilość miejsc ograniczona.

W latach 2008 i 2009 przeszkoliliśmy prawie 300 nauczycieli z terenu województwa małopolskiego z zakresu zdalnego nauczania czyli e-learningu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i do dzisiaj spływają pozytywne opinie na temat jego wykonania. Na poświadczenie jakości świadczonych usług w załączeniu przesyłamy referencje Szkoły, która kontynuuje swoje zainteresowanie tematyką e-learningu, uczestnicząc w programie rządowym Cyfrowa Szkoła.

Adrian Wiśniewski
tel. 782 060 595
"Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"
www.ucznowoczesnie.pl, e-mail: ucznowoczesnie@systema.pl
Biuro projektu:
„Systema” Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 pokój 109
00-844 Warszawa
tel. (22) 661 51 15

 

 

Źródło: Systema Sp. z o.o.

Data publikacji: 18 stycznia 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator