Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Naturalnie odpowiedzialni- młodzi ludzie widzą swoje miejsce na ziemi

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zakończyło realizację projektu pn. „Naturalnie odpowiedzialni- młodzi ludzie widzą swoje miejsce na ziemi” współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze: Ekologii i Ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 18 243 złote, która wynosiła 79,72 %.

Działania realizowane były  od czerwca do listopada 2016 roku. W projekcie uczestniczyło 120 uczniów Gimnazjum  w Stoczku oraz pośrednio szersze grono odbiorców tj. uczniowie gimnazjum z powiatu ostrowskiego, powiatu wyszkowskiego oraz nauczyciele, rodzice, opiekunowie i lokalna społeczność.


Celem głównym projektu było podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie skutków i szkodliwości wypalania traw oraz spalania odpadów, co winno bezpośrednio przedłożyć się  na zmniejszenie procederu występowania zjawiska. Cel główny zadania osiągnięty został poprzez szereg celów operacyjnych, między innymi:

 1. poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności  z zakresu ochrony środowiska  w związku z poznaniem przepisów charakteryzujących zakazy związane z działalnością człowieka tj. wypalania traw oraz spalanie odpadów,
 2. poszerzenie wiedzy na temat  bezpieczeństwa podczas pożaru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatruć dymem,
 3. kształtowanie wyobraźni, potrzeby ochrony środowiska naturalnego, jako wartości regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla ekosystemu,
 4. wzbudzenie szacunku do fauny i flory,
 5. poznanie hierarchii postępowania z odpadami,
 6. poznanie zagrożeń płynących z występowania zjawiska wypalania traw i spalania odpadów.

Powyższe cele zostały zrealizowane w następujących działaniach:

 • przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną tj. opracowano i rozpowszechniono  plakaty w ilości 200 sztuk(  na tablicach ogłoszeń, sklepach, urzędzie gminy, siedzibie wnioskodawcy, placówkach oświatowych i poszczególnych sołectwach, na terenie gimnazjów z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego)
 • zakupiono  900 szt. toreb ekologicznych z nadrukiem promującym akcję: „Nie dla wypalania traw i  nie dla spalania śmieci”, które zostały rozdane młodzieży gimnazjalnej będącej uczestnikami projektu, rodzicom, lokalnej społeczności podczas imprez organizowanych przez gminę Stoczek, takich jak „Dni Stoczka”, „ Piknik rodzinny”,
 • zakupiono zestaw głośników aktywnych z mikrofonem bezprzewodowym, które posłużyły do przeprowadzania zadań merytorycznych,
 • zakupiono i rozdysponowano 160 szt. książek o tematyce edukacyjno-proekologicznej przeznaczonych dla uczestników zadania i dla gimnazjalistów z terenu powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego,
 • w trakcie realizacji projektu odbyły się trzy spotkania merytoryczne z zakresu szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw  prowadzone przez przedstawiciela WFOŚiGW, RDOŚ, PSP.
 • dwóch strażaków OSP Stoczek przeprowadziło wykład na temat zachowania bezpieczeństwa podczas pożaru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatruć dymem.


Podsumowując projekt młodzież gimnazjalna miała możliwość przystąpienia do konkursu, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas spotkań. Zorganizowano dwuetapowy konkurs ( test  jednokrotnego wyboru, prezentacja multimedialna) w dwóch obszarach tematycznych tj. szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw. Do rywalizacji przystąpiło 40 uczniów.

Zwycięzcami konkursu – z płaszczyzny dotyczącej spalania odpadów zostali:

 • I miejsce - Amelia Gałązka uczennica kl. IIb,
 • II miejsce - Mateusz Gerej
 • III miejsce- Olga Szumińska

- z płaszczyzny dot. wypalania traw zostali:

 • I miejsce - Artur Kozanka
 • II miejsce - Maciej Ciesielski
 • III miejsce - Wiktoria Decyk

 

Laureaci konkursu na akademii podsumowującej projekt zaprezentowali swoje osiągnięcia, w zamian za co z rąk Prezesa Stowarzyszenia Pani Edyty Ratyńskiej oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Huberta Boguty otrzymali nagrody zakupione w ramach projektu.

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie, uczniom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję że konkurs ten przyczyni się do zmniejszenia liczby pożarów spowodowanych lekkomyślnością ludzką.

 

Data publikacji: 23 listopada 2016r.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

zdjęcia: archiwum Urzedu Gminy

Wprowadzanie: Administrator