Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku rozpoczęło współpracę ze szkołą z Brazylii.

Od 14 do 18 lutego 2014r. Wójt Gminy Stoczek miał zaszczyt gościć panią Ludmiłę Pawlowski, która od 4 lat mieszka w Brazylii i czynnie bierze udział w rozwoju tamtejszej polonii. Wizyta była ukoronowaniem działań podjętych przez. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące wraz z organem prowadzącym – Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz dwiema zaprzyjaźnionymi szkołami: I LO im. M. Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim oraz XII LO im.  M. Skłodowskiej - Curie w Poznaniu, które rok temu rozpoczęły starania o nawiązanie międzynarodowej współpracy z placówkami edukacyjnymi w stanie Santa Catarina w Brazylii co zaowocowało bliższym nawiązaniem kontaktów.

 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń edukacyjnych, krzewienie tradycji i kultury oraz nawiązanie relacji partnerskich, a w perspektywie czasu owocnej współpracy na różnych szczeblach pomiędzy regionami. Wśród działań podejmowanych w trakcie przedsięwzięcia planowana jest min. organizacja wydarzeń   naukowo-kulturalnych  celem promowania historii polityczno-społecznej obu krajów, województwa i stanu, gdzie znajdują się szkoły partnerskie oraz przedsięwzięć edukacyjnych w różnych dziedzinach poznawczych celem wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami, mając na uwadze wzbogacanie procesu dydaktycznego i kształcącego w sposób innowacyjny, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Podsumowującym elementem pierwszego etapu współpracy miała by być międzynarodowa wymiana uczniów i kadry dydaktycznej pomiędzy partnerskimi szkołami.

 

17 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie odbyła się telekonferencja w której udział wzięli przedstawiciele władz stanu Santa Catarina, Powiatu Sokołowskiego, Gminy Stoczek oraz Ministerstwa Edukacji Stanu Santa Catarina i Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach,   dyrektorzy szkół ze Stoczka oraz Sokołowa oraz partnerskich szkół z Brazylii, a także nauczyciele będący koordynatorami projektu. W spotkaniu uczestniczył również konsul Polski w Brazylii pan Marek Makowski oraz pani Ludmiła Pawlowski, która powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła gości po stronie Polskiej. Zastępca Sekretarza Ministerstwa Edukacji w Stanie Santa Catarina, Elza Moretto przedstawiła osoby obecne po stronie brazylijskiej udzielając głosu konsulowi. Pan Marek Makowski wyraził swój głęboki podziw dla obu zaangażowanych stron za silną motywację oraz wytrwałość w przezwyciężaniu problemów jakie powstawały podczas nawiązywania współpracy. Według Niego podpisanie listów intencyjnych przez szkoły Polskie i brazylijskie jest momentem historycznym, ponieważ takowa współpraca nie miała miejsca od 1939r. Wyraził on głębokie przekonanie iż, projekt przyczyni się nie tylko do rozwoju Kultury i tradycji polskiej w brazylijskiej polonii, ale da szansę na stworzenie trwałej kooperacji działań szkół a nawet miejscowości. Podczas spotkania głos zabrał również Wójt Gminy Stoczek, który w pierwszej kolejności podziękował pani Ludmile Pawlowski za ogrom pracy jaki włożyła w nawiązanie współpracy oraz optymizm jakim zaraziła wszystkie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie. Podkreślił również jak duże wiąże nadzieje z realizacją projektu zapewniając iż będzie dążył do pozyskania środków finansowych potrzebnych na działania projektowe. Na zakończenie wyraził przekonanie, iż wierzy w to że w niedalekiej przyszłości będzie miał zaszczyt gościć przedstawicieli miasta Indaial w Stoczku.

 

Po przemówieniach pozostałych gości nastąpiło uroczyste przekazanie listów intencyjnych o współpracy szkół. Pani Elza Moretto wręczyła konsulowi Polski dokumenty dotyczące współpracy Liceum z Sokołowa, natomiast porozumienie o współpracy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku ze Szkołą Stanową w Indaial z rąk pani Ludmiły Pawlowski odebrał Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek. Porozumienie szkoły z Poznania zostało przekazane chwilę później ponieważ z przyczyn technicznych nie możliwie było zorganizowane telekonferencji z trzech różnych miejsc świata, niemniej jednak przedstawiciele Poznania oglądali na żywo przebieg spotkania w Sokołowie. Szkoły brazylijskie odebrały również z rąk księdza Jefersona Slussarek, prezenty jakie strony Polskie przekazały dla nich podczas ubiegłorocznej wizyty przedstawicielki Brazylii w Polsce.

 

Ponieważ czas telekonferencji ze względów technicznych był ograniczony obydwie strony pożegnały się  życząc sobie nawzajem udanej współpracy.

 

Podczas pobytu Pani Ludmiły w Stoczku miała również miejsce telekonferencja zorganizowana w NLO w Stoczku. Odbyła się ona 18 lutego, a udział w niej wzięli uczniowie oraz przedstawiciele NLO w Stoczku w składzie: Mieczysław Wójcik- Wójt Gminy Stoczek, Tadeusz Danaj – dyrektora NLO, Marcin Ilczuk – koordynator projektu, Sylwia Tryc – Inspektor d.s. organizacyjnych i oświaty, po stronie brazylijskiej uczniowie oraz przedstawiciele EEB Prefeito Germano Brandes Junior  (Stanowa Szkoła im. Burmistrza Germano Brandes w Indaial). W trakcie tego spotkania obie strony miały możliwość bliższego poznania szkół oraz omówienia zasad dalszej współpracy, w wyniku czego ustalono, iż jeszcze w lutym obie strony sporządzą plan działań na najbliższy rok. Kolejna telekonferencja została zaplanowana na marzec, a jej tematem będą zwyczaje wielkanocne.

 

Podczas obydwu telekonferencji każda ze stron wypowiadała się w ojczystym języku, serdecznie dziękujemy więc pani Ludmile, która pełniła rolę tłumacza. Oficjalnym językiem używanym podczas kooperacji będzie angielski. Poczynania związane z projektem będziemy relacjonować na bieżąco, wszelkich informacji na jego temat udziela pan Marcin Ilczuk – koordynator projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:Sylwia Tryc - Inspektor d.s. organizacyjnych i oświaty

Zdjęcia: Archiwum UG

Data publikacji: 20 luty 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator