Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Niespodziewane wyróżnienie dla OSP Topór

21 października w sali przy Urzędzie Gminy w Stoczku odbyło się szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie zostało zorganizowane na wniosek jednego z radnych Gminy Stoczek - p. Pawła Kobylińskiego. Na zaproszenie Wójta Gminy Stoczek odpowiedziała nie tylko Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodziła się zorganizować szkolenie na miejscu, ale również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, który osobiście otworzył spotkanie. Pan Minister omawiając możliwości pomocy rolnikom omówił temat płatności bezpośrednich, podkreślając, że dopłaty bezpośrednie w Polsce bliskie są średniej unijnej, a wydatki na PROW 2014-2020 nie mniejsze niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Podczas krótkiego wystąpienia poruszył również temat suszy, informując, że całkowita wysokość środków na pomoc suszową wynosi 450 mln złotych, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakończonym niedawno naborze zebrała wnioski od 166,5 tys. rolników, którzy ubiegają się o pomoc z tytułu strat wyrządzonych przez suszę. Odnosząc się do tematu spotkania minister na zakończenie dodał: "Zachęcam wszystkich rolników do aktywnego ubiegania się o unijne środki. Wartość uruchomionego naboru to 1 miliard 300 milionów euro. Te pieniądze pomogą polskim gospodarstwom stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi".


Zanim Minister oddał głos prowadzącemu szkolenie, przekazał na ręce Prezesa OSP Topór-Mariana Ojdany prezent w postaci wartego około 5tys. zł. zestawu ratownictwa medycznego, który umożliwi strażakom udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Minister przekazując podarunek podkreślił, że bardzo ceni sobie zaangażowanie Strażaków nie tylko w działania ratowniczo- gaśnicze, ale również w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, czego wielokrotnym przykładem były akcje i projekty realizowane przez OSP Topór. „Nie myślcie, że my tam na górze nie widzimy ile pracy wkładacie w to aby wspierać działania związane z rozwojem wsi i kultywowaniem dziedzictwa kulturalnego, bo takim na pewno jest działalność ochotników” – powiedział minister przekazując zestaw.

W dalszej części spotkania zagadnienia z zakresu możliwości pozyskania środków finansowych na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 zostały zaprezentowane przez p. Rafała Romanowskiego -  pracownika Mazowieckiego OR ARiMR, który w sposób wyczerpujący przekazał zebranym uczestnikom szkolenia informacje dotyczące głównego tematu spotkania. Przedstawił kryteria i warunki, jakie muszą spełniać potencjalni wnioskodawcy zainteresowani ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego już naboru wniosków.


Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:
•    rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
•    rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
•    rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

W spotkaniu wzięła również udział p. Anna Wieczorek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, która omówiła możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej przez rolników.


Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, którzy zadali wyjątkowo dużo dociekliwych pytań na temat programu modernizacji. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy pomogą rolnikom z naszego terenu w bardziej efektywnym gospodarowaniu i życzymy powodzenia w konkursie wniosków.

 

Data publikacji: 22 października 2015r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta Gminy

Wprowadzenie: Administrator