Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE I KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuję, iż od 1 listopada 2015r. podwyższone zostaną kryteria dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Waloryzacji podlegać będą także kwoty zasiłku rodzinnego oraz kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U z. 2015r., poz. 1238), Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące standardy.

Od 1 listopada 2015r. (okres zasiłkowy 2015/2016) wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 zł.

 1. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie (miesięcznie):
  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosić będzie:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Powyższe kwoty obowiązywać będą w okresie zasiłkowym 2015/2016, jednakże ustawodawca przewidział dalszy ich wzrost, a to w kolejnych okresach zasiłkowych (2016/2017 oraz 2017/2018).

Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001238

Pozostałe świadczenia, a dokładnie:

 • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1. 922,00 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka – 1. 000,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100, 00 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1. 000, 00 zł (na jedno dziecko);
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153, 00 zł;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł oraz;
 • zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł miesięcznie;

nie uległy zmianie.

 

Data publikacji: 9 października 2015r.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Wprowadzenie: Administrator