Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Nowe projekty - nowe szkolenia

logo POKL

Projekty wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Stoczek przystępuje do realizacji kolejnych 2 projektów dofinansowanych w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Analizę potrzeb społeczności-bezpośrednią przesłankę powstania projektów oraz proces aplikacji o środki finansowe w ramach naborów konkursowych rozpoczęto już w I połowie 2011 r.


Dla efektywnej realizacji  zadań włączono w ramach partnerstwa Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek.


16 stycznia 2012 r. Gmina Stoczek otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych i zakwalifikowaniu ich do dofinansowania.


W ramach każdego z projektów przeszkolonych zostanie po 10 osób spełniających kryteria dostępu dla grupy docelowej w dziedzinach:

  • opiekun osoby starszej
  • asystent rodzinny

 

Oprócz udziału w przedmiotowych szkoleniach potwierdzonego uzyskaniem stosownego zaświadczenia każdy z uczestników otrzyma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz zostanie przeszkolony z założeń i stosowania standardu minimum zasad równości szans kobiet i mężczyzn.


Proces rekrutacji do udziału w projektach pn.: „Sposób na aktywność” oraz „Aktywni razem” planuje się na miesiąc kwiecień 2012 r. Dokładne informacje można uzyskać pod nr tel: 25 691 90 02 lub 25 691 90 20 wew. 35.


Serdecznie zapraszam do udziału w tych atrakcyjnych zadaniach umożliwiających podniesienie swych kwalifikacji zawodowych adekwatnych do bieżących potrzeb rynku pracy !!!

 

Opracowanie: Hubert Boguta, Kierownik Referatu Integracji Europejskiej - Pozyskiwania Środków Na Rozwój i Promocję Gminy

Data publikacji: 15 lutego 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator