Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Nowoczesny punkt internetowo-teleinformatyczny w Gminnej Bibliotece w Hucie Gruszczyno

Mając na uwadze jak najbardziej efektywną walkę ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego oraz marginalizacją społeczeństwa a także stworzenie możliwości efektywnego korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii komputerowo-informatycznych Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno doposażona została w nowoczesny sprzęt komputerowy.


W  skład zestawu wchodzą; komputery przenośne, drukarka A3, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy. Ponadto nieodpłatnie można również  skorzystać z Internetu. Stało to się możliwe dzięki uczestnictwie biblioteki w  dwóch  projektach  dofinansowanym ze środków zewnętrznych.


Pierwszym z tych programów jest Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki  działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca  Władza Wdrażająca Programy Europejskie


Projekt polega na udostępnieniu beneficjentom końcowym (grupie docelowej liczącej 70 gospodarstw domowych) możliwości efektywnego korzystania z szerokiej gamy usług świadczonych przez Internet oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy jednostek podległych gminie Stoczek i jednocześnie bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Stoczku i Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno).


Drugim natomiast jest to Program Rozwoju Bibliotek prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i w tych gminach miejskich, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys.


Dzięki realizacji tych inwestycji mieszkańcy gminny stoczek mają możliwość zdobycia nowych umiejętności i wykorzystywania ich  w sprawach zawodowych jak i w życiu codziennym.


Godziny otwarcia biblioteki: od poniedziałku do piątku: 10:00-18:00

 

 

Opracowanie: Ewelina Góral, Kierownik Biblioteki

Data publikacji: 11 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator