Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Stoczek

11 listopada 2015 roku obchodziliśmy święto Odzyskania Niepodległości. 97 lat temu po 123 latach niewoli Polska stała się wolnym krajem.


Tegoroczne uroczystości rozpoczeliśmy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku. Nabożeństwo miało wyjątkowo dostojny  charakter nie tylko dzięki pięknemu kazaniu, które wygłosił proboszcz Naszej parafii ks. kanonik  Zbigniew Grabowski, ale również dzięki obecności pocztów sztandarowych oraz oprawie muzycznej. W tym dniu nie mogło zabraknąć takich pieśni jak: „Boże coś Polskę” czy „Błękitne rozwińmy sztandary”.


Po Mszy św. uczestnicy obchodów w odświętnej kolumnie przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy pomniku poległych żołnierzy odbył się uroczysty apel.  Po krótkiej modlitwie głos zabrał Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek złożył kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy, a następnie w krótkim przemówieniu mówił: „Dziś spotykamy się w tym symbolicznym miejscu na pamiątkę tych wydarzeń jako wolni Polacy. Żyjący w nowoczesnym, rozwijającym się, a co najważniejsze niepodległym Państwie, w dodatku stanowiącym ważny element zjednoczonej Europy. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa, które stwarza równe szanse rozwoju dla wszystkich obywateli. To, co dla wielu pokoleń naszych przodków było marzeniem, dla nas stało się codziennością i zwykłym obyczajem: symbole biało – czerwone w miejscach publicznych, polska administracja, armia i służby mundurowe – wszystkie atrybuty wolnego, niepodległego, demokratycznego i nowoczesnego Państwa są dla nas czymś oczywistym.

Jednak rocznice takie jak ta dzisiejsza powinny nam przypominać o tym, że kraj w którym, żyjemy nadal wystawiony jest na liczne niebezpieczeństwa. I dziś tak samo jak w czasie wojny potrzeba nam nie tylko wielkiego patriotyzmu, poczucia wspólnoty, ale też dialogu. Być patriotą dnia dzisiejszego wcale nie znaczy zawsze i wszędzie bezkrytycznie chwalić Polskę. Czasem miłość własnej Ojczyzny przyjmuje pozę niezadowolenia, krytyki i domagania się zmian i to jest zrozumiałe. Celem nadrzędnym każdej takiej krytyki musi pozostawać służba państwu jako dobru wspólnemu w oparciu o merytoryczną dyskusję. W przed dzień 11 listopada kiedy to  odbywały się narady w sprawach politycznych Piłsudski  oznajmił: „Nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego narodu”. Naród choć jest bowiem zróżnicowany musi tworzyć całość, a wszyscy powinni działać w jego imieniu wypracowując konsensus. Pomimo że, słowa te wybrzmiały 97 lat temu, pozostają one aktualne aż do dziś... Dlatego 11 listopada powinniśmy pamiętać szczególnie o tym, że Nasi przodkowie oddając swoje życie za Nasz kraj, chcieliby go widzieć jako kraj wszystkich Polaków. Kraj rządzony bez nienawiści i wewnętrznych podziałów. Chcieliby państwa w którym głos każdego z Polaków jest tak samo ważny. Dziś Polska nie potrzebuje walki o niepodległość, ale potrzebuje pracy i świadectwa patriotyzmu nas wszystkich. Świadectwa składającego się z  małych gestów, skromnych, osobistych, ale autentycznych. Bo jak powiedział Marszałek: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.


Jak co roku po zakończeniu uroczystości na cmentarzu udaliśmy się do Miednika gdzie pod pomnikiem upamiętniającym akcję Burza złożyliśmy kwiaty oddając hołd walczącym i poległym w akcji bohaterom.


Obchody uroczystości stały się okazją do przypomnienia o podstawowych zasadach, którymi powinniśmy się kierować w najtrudniejszych momentach historii — o wierności ojczyźnie, odwadze i wytrwałości w dążeniu do celu. Tymi właśnie wartościami kierowali się ludzie, którzy w latach 20-tych ubiegłego stulecia przywdziali polskie mundury, by walczyć o wolność Ojczyzny. Dzisiejszy patriota to ktoś, kto nie wstydzi się swojego kraju, interesuje się jego bieżącymi sprawami, czuje się dumny z tego, że jest jego obywatelem. Takie postawy są charakterystyczne i cenne w czasie pokoju, a tym samym budują wiarę w to, że bohaterowie, obrońcy suwerenności naszego kraju nie przelewali własnej krwi na marne.


Wspólne świętowania w naszej małej Ojczyźnie – a podkreślić należy, że pomimo niesprzyjającej pogody brała w nim udział bardzo liczna grupa mieszkańców gminy - tak doniosłego święta, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, to piękny przejaw postaw patriotycznych i niezachwianego poczucia polskości w każdym z nas.


.

 

Data publikacji: 13 listopada 2015r.

Tekst: Anna Paśnik- Inspektor d.s Integracji Europejskiej – Pozyskiwania Środków na Rozwój
i Promocję Gminy

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Wprowadzenie: Administrator