Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie zwołania XLI Sesji Rady Gminy Stoczek

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XLI zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku  w dniu 28 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz.1000  w budynku Urzędu Gminy i OSP  w Stoczku    ul. Kosowska 5  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja  Wójta Gminy z bieżącej działalności.

5. Interpelacje , zapytania  radnych.

6. Informacja  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu  realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

8. Informacja z wykonania planu finansowego  Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej  Biblioteki Publicznej

9. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.

10. Podjęcie uchwał  w sprawach  :

1) zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014-2034;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014 .

3) wyrażenia zgody na zbycie   należących do Gminy Stoczek  udziałów w  nieruchomościach, stanowiących działki ewidencyjne o nr 356, 534, 621,780, 191,192,190  położonych w miejscowości Mrozowa Wola i Polkowo na rzecz współwłaścicieli tych nieruchomości.

11. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje , zapytania .

12. Przyjęcie protokółu z XL  posiedzenia Sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne .

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż Paweł Stelmach