Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Stoczek

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) z w o ł u j ę  IV zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku w dniu 19 stycznia  2015 r. (poniedziałek ) o godz. 10.00  w budynku Gimnazjum w Stoczku ul. Armii Krajowej 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności.

5. Interpelacje , zapytania  radnych.

6. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2015.

7. Podjęcie uchwał  w sprawach:

- zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2015-  2034;
- zmian w budżecie gminy na rok 2015;
- zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy;
- zatwierdzenia taryfy za pobór wody;

8.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania.

9. Przyjęcie protokółu z III  posiedzenia Sesji Rady Gminy.

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący  Rady

/-/ Zbigniew Kłusek