Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zwołania I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 17 marca 2014r.

w sprawie zwołania  I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek


Na podstawie art. 22 ust. 4 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek zwołuję  I zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Młodzieżowej Rady Gminy w Stoczku w dniu 24 marca 2014r. ( poniedziałek) o godz. 13.30, w budynku Urzędu Gminy i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Złożenie ślubowania przez radnych.


4. Wybór Prezydium
a) Zgłaszanie kandydatów na;
-Przewodniczącego,
-Wiceprzewodniczących,
-Sekretarza.
b) Wybór komisji skrutacyjnej,
c) Przeprowadzenie głosowania.


5. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.


7. Sprawy różne.


8. Zamknięcie Sesji.Przewodniczący Rady Gminy

/ - / mgr inż. Paweł Stelmach

Źródło: Rada Gminy Stoczek

Data publikacji: 20 marzec 2014r.

Wprowadzenie: Administrator