Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 18 lipca 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
z dnia  18 lipca 2014r.
w sprawie  zwołania XL Sesji Rady Gminy Stoczek

 

Na  podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XL zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku  w dniu 28 lipca 2014r. (poniedziałek) o godz.10.00  w budynku Urzędu Gminy i OSP  w Stoczku  ul. Kosowska 5  z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie prawomocności obrad.


3. Przedstawienie porządku obrad.


4. Informacja  Wójta Gminy z bieżącej działalności.


5. Interpelacje, zapytania  radnych.


6. Podjęcie uchwał  w sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata
2014-  2034;
2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;
3) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 07 września
2014r.;
4) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żulin na lata 2014-2021;
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


7. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje, zapytania.

 

8. Sprawy  różne.

 

9. Przyjęcie protokółu z XXXIX posiedzenia Sesji Rady Gminy.

 

10. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż Paweł Stelmach