Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwołania XLII Sesji Rady Gminy Stoczek

Na  podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XLII zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku  w dniu 10 października 2014r. (piątek) o godz. 10 -tej w  budynku Urzędu Gminy i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności.

5. Interpelacje , zapytania radnych .

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów .

7. Podjęcie uchwał  w sprawach  :

1)zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014- 2034;

2)zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3)utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

8. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje , zapytania .

9. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych gminy, pracowników Urzędu Gminy kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

10. Przyjęcie protokółu z XLI posiedzenia Sesji Rady Gminy.

11. Sprawy różne .

12. Wolne wnioski i oświadczenia .

13. Zamknięcie Sesji Rady Gminy .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Stelmach