Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego z dn. 22.01.2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia  22.  stycznia 2014 roku
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013 r., poz.  595 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu   Węgrowskiego     w     dniu     31.    stycznia    2014     roku    (piątek)      o      godz.  1300   w   Starostwie   Powiatowym   w   Węgrowie,   ul.  Przemysłowa  5,  sala   konferencyjna z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033;
3) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie”;
4) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania pn. „Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych  oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie;
5) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów, umów i porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych, opracowania dokumentacji technicznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2014 roku;
6) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych  z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i  Porządku za 2013 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10 . Przyjęcie  protokołu XXX  Rady Powiatu  z dnia 27 grudnia 2013 r. 
11.Wolne wnioski i oświadczenia.
12.Zamknięcie sesji.
PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Źródło: www.powiatwegrowski.pl

Data publikacji: 23 styczeń 2014r.

Wprowadzenie: Administrator