Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Stoczek

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
z dnia  01  grudnia  2014r.
w sprawie  zwołania  II  Sesji Rady Gminy Stoczek

 

Na  podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję  II zwyczajne  posiedzenie  Sesji Rady Gminy w Stoczku  w dniu 08 grudnia  2014r. (poniedziałek) o godz. 10- tej w budynku  Urzędu Gminy i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Interpelacje , zapytania  radnych.


4. Podjęcie uchwał  w sprawach:


1) wyboru Komisji Rewizyjnej;
2) wyboru Komisji Budżetu i Finansów;
3) wyboru  Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
4) wyboru Komisji Oświaty , Bezpieczeństwa Spraw Społecznych  oraz Spraw Samorządu  Terytorialnego;
5) wynagrodzenia Wójta Gminy;
6 ) zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014- 2034; 
7) zmian w budżecie gminy na rok 2014.

5. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje , zapytania.


6. Przyjęcie protokółu z I posiedzenia Sesji Rady Gminy.


7. Sprawy różne.


8. Wolne wnioski i oświadczenia.


9. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 

Zbigniew Kłusek
Przewodniczący  Rady Gminy