Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Stoczek
z dnia 15 kwietnia 2014r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art.16§1, art.61a i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 ze zm.) Uchwały Nr XVII/183/ 2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu  Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2014r. poz. 231 ) podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 

 

 

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godz.7.00–21.00.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 wyznaczona jest dla celów głosowania korespondencyjnego


Wójt Gminy

/-/ Mieczysław Wójcik