Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek o obwodach głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Stoczek
z dnia 14 października 2014 r.Na podstawie art.16§1, art.61a i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 ze zm.) Uchwały Nr XVII/183/ 2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XLII/287/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika , utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014 r.

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godz.7.00–21.00.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych: Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnictwa mogą udzielić także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r. Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 7 listopada 2014 r.

 

Uwaga: W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Wójt Gminy Stoczek

/-/ Mieczysław Wójcik